Fetö ile alakalı ciddi söylemleri barındıran yazı ve devamının olup olmayacağı,  Erzurum'dan da birilerini hedef gösterilmesi sebebiyle Erzurum'da da büyük merak konusu oldu.

İşte o yazı; 

Metin Külünk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hala siyasette etkin olan FETÖ üyelerine yönelik önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. Ülkemiz için yaşanan bu karanlık dönemde, terör örgütü FETÖ'nün hala etkisini koruyor olması, kamuoyunda büyük bir endişe ve kaygı yaratmaktadır. FETÖ mensuplarının siyasi sahada faaliyet göstermeye devam etmeleri, Türkiye'nin demokratik süreçlerine ve halkın iradesine karşı bir tehdit oluşturmaktadır.

Külünk'ün ifade ettiği gibi, FETÖ üyelerinin haklarındaki delillere rağmen korunmaları ve diğer insanların suçlamalarla hüküm giyerken onların rahatlık içinde dolaşmaları, adalet sisteminin hassasiyeti açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Adaletin, herkes için eşit bir şekilde işlemesi, toplumun güvenini sağlamak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, FETÖ üyelerinin de dahil olduğu tüm suçluların adil bir yargılama sürecinden geçirilmeleri ve suçlarının kanıta dayalı olarak ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Metin Külünk'ün dile getirdiği güçlü kişilerin kimliği konusu da toplum için büyük bir merak konusudur. FETÖ üyelerinin siyasette etkin bir şekilde yer alabilmelerinin arkasında, güçlü kişilerin onları desteklemesi ve koruması olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu güçlü kişilerin kimliklerinin açığa çıkarılması ve yargılanmalarının da sağlanması, hukukun üstünlüğünün ve toplumsal güvenin tesis edilmesi açısından kritik önem taşımaktadır.

FETÖ'nün siyasette etkin olan üyeleri arasında FETÖ Elebaşının Erzurum'daki köyünü bayındır hale getirenden tutun da çocuklarını FETÖ okullarında okutanlar ve eşleri aracılığıyla örgütle bağlantılı olanlar gibi farklı profiller bulunmaktadır.

Bu durum, terör örgütünün toplumun farklı kesimlerine kadar uzanan yapılanmasının boyutlarını göstermesi açısından önemlidir.

Sonuç olarak, Metin Külünk'ün açıklamaları, FETÖ'nün hala siyasette etkin olması ve bazı üyelerinin korunması konusunda önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır. Adaletin sağlanması, FETÖ üyelerinin de dahil olduğu tüm suçluların adil bir yargılama sürecinden geçirilmesi ve güçlü kişilerin kimliklerinin açığa çıkarılması, Türkiye'nin demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı yapısının güçlenmesine yardımcı olacaktır. Toplumun desteğiyle, ülkemiz terör örgütlerinin ve suç şebekelerinin etkinliği karşısında güçlü bir şekilde mücadele edebilecektir.