Güncel 25 Medya
HV
02 EKİM Pazartesi 18:54
Advert

Erzurum Yeraltı Ve Yerüstü Maden Zengini

Erzurum Yeraltı Ve Yerüstü Maden Zengini..

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-05-2023 14:40
Erzurum Yeraltı Ve Yerüstü Maden Zengini

Erzurum ; metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve rezervleri bakımından önemli bir potansiyele sahip. Erzurum için en önemli madenler; bakır, krom ve civa, jips, perlit, tuğla-kiremit, mermer, Oltu taşı, linyit, manganez ve manyezit olarak gösteriliyor.
İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) raporlarına göre; İspir ilçesi bakır-molibden, Narman ilçesi Civa, Aşkale ve Palandöken ilçeleri ise krom bakımından önemli potansiyele sahip. Endüstriyel hammaddeler bakımından Aşkale ve Pasinler ilçeleri tuğla-kiremit ve perlit rezervleriyle, Oltu, Aşkale, Narman ve Tortum ilçeleri Jips yatakları ile öne çıkıyor. İspir ilçesinde mermer olarak değerlendirilebilecek volkanik ve magmatik kayaçlar, Karayazı ilçesinde de Şakirköy sahasında kaplama ve döşeme taşı olarak kullanılabilecek nitelikte 4 milyon 531 bin 800 ton görünür mermer rezervi tespit edildi. Oltu-Olur, Pasinler-Tekman ve Tortum-Narman yörelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bakır ve altın açısından önemli olan sahaları ortaya çıkarıldı ve ruhsatlandırıldı.
En önemli metalik madenler bakır, krom ve civa
Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan civa yatağı geçmiş yıllarda bir süre işletildi. Aşkale ilçesi ile Palandöken krom bakımından önemli potansiyele sahip. Buradaki toplam krom rezervi yaklaşık 300 bin tonun üzerinde. Endüstriyel hammaddeler bakımından Erzurum özellikle jips, perlit, tuğla-kiremit ve mermer açısından önem arz ediyor. Ilıca, Aşkale ve Pasinler ilçeleri tuğla-kiremit ve perlit bakımından önemli potansiyellere sahip. Bu ilçelerde iyi kalitede toplam 15 milyon ton jeolojik tuğla-kiremit rezervi bulunuyor.
Pasinler perlit zengini
Pasinler ilçesi ise özellikle perlit bakımında zengin rezerve sahip. İlçede genleşme oranı 4.5 ile 12 arasında değişen yaklaşık 117 milyon ton görünür artı muhtemel perlit rezervi bulunuyor. Jips yatakları il genelinde genellikle Oltu, Aşkale, Narman ve Tortum ilçelerinde yoğunlaşıyor. Buralardaki toplam rezerv 20 milyon ton civarında. İspir ilçesinde mermer olarak değerlendirilebilecek potansiyele sahip volkanik ve magmatik kayaçların varlığı biliniyor.
Karayazı’da 4,5 milyon ton mermer rezervi
Karayazı ilçesinde de Şakirköy sahasında kaplama ve döşeme taşı olarak kullanılabilecek nitelikte 4 milyon 531 bin 800 ton görünür mermer rezervi bulunuyor. Bunların dışında Oltu ilçesindeki üst Kretase yaşlı birimlerde siyah renkli, parlak, organik kökenli ve süs eşyası olarak kullanılan, adını da Oltu ilçesinden alan Oltu taşı ilin doğal zenginlik kaynağı olarak göze çarpıyor.
Uzmanlar maden rezervleri açısından zengin olan bölgede, madencilik sektörü hakkında yeteri kadar bilgi veri tabanı oluşturulmadığı için yer altı kaynaklarından beklenildiği düzeyde yararlanılamadığını ifade ediyorlar.

AdminAdmin

YORUMLAR